Disclaimer

Website disclaimer

Just PHIT heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks aanvaardt Just PHIT geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan, noch voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelen en/of nalaten en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van deze site. Op alle activiteiten en offertes van Just PHIT en alle overeenkomsten waarbij zij direct danwel indirect partij is zijn bij uitsluiting van toepassing haar Algemene Voorwaarden. Een afschrift daarvan wordt op eerste aanvraag kosteloos toegezonden.

Mail disclaimer

Dit bericht is vertrouwelijk en kan geheime informatie bevatten enkel bestemd voor de geadresseerde. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u dit onmiddellijk aan ons te melden en het bericht te vernietigen. Aangezien de integriteit van het bericht niet veilig gesteld is middels verzending via internet, kan Just PHIT niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud daarvan. Hoewel wij ons inspannen een virusvrij netwerk te hanteren, geven wij geen enkele garantie dat dit bericht virusvrij is, noch aanvaarden wij enige aansprakelijkheid voor de mogelijke aanwezigheid van een virus in dit bericht. Op al onze rechtsverhoudingen, aanbiedingen en overeenkomsten waaronder Just PHIT goederen en/of diensten levert zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden de leveringsvoorwaarden van Just PHIT van toepassing. Deze worden u op aanvraag direct kosteloos toegezonden.

This e-mail and the documents attached are confidential and intended solely for the addressee; it may also be privileged. If you receive this e-mail in error, please notify the sender immediately and destroy it. As its integrity cannot be secured on the Internet, Just PHIT liability cannot be triggered for the message content. Although the sender endeavours to maintain a computer virus-free network, the sender does not warrant that this transmission is virus-free and will not be liable for any damages resulting from any virus transmitted. On all offers and agreements under which Just PHIT supplies goods and/or services of whatever nature, the Terms of Delivery from Just PHIT exclusively apply. The Terms of Delivery shall be promptly submitted to you on your request.